Podnikanie v Nemecku so sebou prináša okrem nutnosti predloženia Freistellung-u často aj iné povinnosti. Viac o súvisiacich službách

Vyplňte si online žiadosť o Freistellung z Nemecka hneď teraz

V aplikácii Easyforms - Freistellung získate celú žiadosť o Freistellung iba za 30 €. To všetko jednoducho, rýchlo a efektívne online.

Už viac ako 32 721 spokojných zákazníkov aplikácií Easyforms.

Freistellung údaje o zamestnancoch
Freistellung kontrola odpovedí
Freistellung platba
Freistellung žiadosť

Ľudia ako vy majú aplikácie Easyforms naozaj radi

“Spokojnost, velmi rychle a jednoduche:-)”

Facebook review

Stanislav Konig

“Rýchle, presné a zrozumiteľne”

Facebook review

Martin Sýkora

“Je to veľmi jednoduché a rýchle”

Facebook review

Ivana Ftoreková

Záruka najnižšej ceny

Získajte Freistellung za najnižšiu cenu na trhu. V prípade, ak nám dáte vedieť o lacnejšej alternatíve od inej slovenskej spoločnosti, garantujeme vám zľavu, ktorou cenu dorovnáme.

Prehľadná aplikácia Freistellung vás prevedie krok za krokom

Online vyplnenie

Žiadosť o Freistellung z Nemecka si teraz môžete vyplniť online. Aplikácia je prehľadná a priebežne vás informuje, v ktorej časti žiadosti sa nachádzate.  

Ak máte zriadenú elektronickú komunikáciu s nemeckým daňovým úradom (ELSTER), môžete žiadosť podať elektronicky.  

V prípade, že ju zriadenú nemáte, tak dokumenty zašlite doporučene na adresu:   

Finanzamt Chemnitz Süd        
Paul-Bertz Str. 1        
091 20, Chemnitz        
Deutschland

Freistellung žiadosť

Garancia kvality

Na vývoji aplikácie Freistellung sa podieľa spoločnosť TJ-Legal, ktorá spracovala už viac ako 5900 žiadostí o oslobodenie od zrážkovej dane.

TJ Legal s.r.o

Často kladené otázky

“Freistellungsbescheinigung bei Bauleistungen” je dokument vydaný nemeckým daňovým úradom, ktorý potvrzuje, že subjekt je oprávnený oslobodiť sa od povinnosti zákonného zdaňovania z príjmov z stavebných prác. 

 

Tento certifikát je dôležitý pre prípady, keď stavebné práce realizuje právnická osoba alebo živnostník v Nemecku. Získanie tejto oslobodenia je možné, ak sa dokáže, že sa práca vykonáva pre iného odberateľa (živnostníka alebo právnicku osobu), ktorý sám nie je povinný platiť dane z týchto stavebných prác. 

 

Freistellungsbescheinigung zabezpečuje, že stavebník nebude povinný zdaňovať platby svojich subdodávateľov. Je to dôležitý krok pre overenie dodržiavania daňových predpisov a vyhnutie sa možným sankciám v súvislosti s daňovými povinnosťami pri stavebných projektoch.

Poplatok za spracovanie Freistellung je vo výške 30,00 € s DPH.

 

Po spracovaní online žiadosti o Freistellung si zvolíte spôsob platby - kartou, Google Pay, EPS alebo bankovým tlačítkom. Platby sú spracovávané certifikovanou platobnou bránou Stripe. Kartové platby sú štandardne spracovávané v priebehu pár sekúnd. 

 

V prípade, že vám nebude po úhrade daňové priznanie doručené do 24 hodín, tak nás kontaktujte a zašlite nám potvrdenie o úhrade z vášho internetbankingu. Platbu obratom overíme a budeme vás informovať o ďalšom postupe.

Vašu on-line žiadosť o Freistellung môžete spracovať len prostredníctvom zadania osobných a firemných údajov. 

Vami poskytnuté údaje tvoria právny základ pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba - používateľ aplikácie.  Na spracovanie objednávky je nevyhnutne potrebné zadať všetky údaje o vás (firme), odberateľovi, projekte (stavbe) na ktorú žiadate Freistellung. Do hotovej žiadosti Freistellung už nemusíte vypisovať žiadne údaje. Stačí ho len podpísať. 

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné prílohe:

 • Originál tlačiva Potvrdenie o daňovej rezidencii
 • Kópiu zmluvy o dielo (Werkvertrag) alebo objednávku (Bestellung, Auftrag)
 • Tabuľku Prehľad stavieb za posledný a aktuálny kalendárny rok

Prenos vašich údajov do online aplikácie Freistellung je zabezpečený SSL certifikátom. Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám a slúžia výlučne pre údaje spracovania žiadosti o Freistellung a vybavenie objednávky služby.

Ak si želáte, aby boli vaše údaje vymazané kontaktujte nás prosím na kontakt@easyforms.sk. Vaša žiadosť bude spracovaná do 3 pracovných dní a o vymazaní vás budeme obratom informovať.

Ak sa vám nezobrazujú riadky v žiadosť o Freistellung, tak s najväčšou pravdepodobnosťou máte vo vašom počítači nainštalovanú neaktuálnu verziu pdf prehliadača, čo zapríčiňuje tento problém.

 

Na zobrazenie zaslaných editovateľných pdf súborov vám odporúčame bezplatný software Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžete prevziať na domovských stránkach spoločnosti Adobe http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Nie, spracovaná žiadosť nie je automaticky zaslaná na daňový úrad. Dôvodom je to, že nemecká Finančná správa neumožňuje externým aplikáciám prístup do svojho systému a teda ani priame odoslanie žiadosti.

Žiadosť o Freistellung je preto potrebné vytlačiť, podpísať a priložiť k nej prílohy uvedené v bode číslo 3.

Ak však disponujete aktívnou elektronickou schránkou ELSTER, je možné vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami oskenovať a zaslať prostredníctvom nej cez podanie s názvom Sonstige Nachricht an das Finanzamt.

 

 

Žiadosť vám po úhrade poplatku zašleme ako prílohu .pdf mailom. Prípadné chyby si viete opraviť priamo v tlačive.

Aplikácia Freistellung ručí za formálnu správnosť vyplnenia žiadosti. Používateľ aplikácie nesie zodpovednosť za správnosť vložených údajov. 

Používateľ aplikácie ručí za správnosť vkladaných údajov:

 1. Osobné údaje žiadateľa resp. jeho firemné údaje (sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, Steuernummer)
 2. Fakturačné údaje
 3. Údaje o odberateľovi
 4. Údaje o stavbe (projekte) (dátum začatia a ukončenia prác, adresa, meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila)
 5. Osobné údaje splnomocnenej osoby
 6. Údaje o prípadnej pobočke v Nemecku
 7. Údaje o prípadných minulých registráciách na nemeckom daňovom úrade
 8. Údaje o adrese, kde sa nachádzajú účtovné podklady

Pri spracovaní žiadosti si daňový úrad žiada ako povinnú prílohu Prehľad stavieb (Baustellenübersicht). Tento prehľad stavieb slúži na kontrolu vzniku stálej prevádzky a teda následne k overeniu povinnosti na podanie daňového priznania v Nemecku.

 

Prehľad stavieb je potrebné vyplniť za predchádzajúci a aktuálne bežiaci kalendárny rok. 

 

Stála prevádzka je definovaná v článku č. 5 ods. 2 písmeno g Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou Republikou a Spolkovou republikou Nemecka ako trvalé zariadenia na podnikanie, napr. stavenisko alebo montáž, ktoré trvajú dlhšie ako 12 za sebou nasledujúcich mesiacov. Z tohto dôvodu sa neprihliada na kalendárny, ale technický rok (napr. začiatok 01.04.2023 - 30.04.2024 predstavuje stálu prevádzku v rokoch 2023 a 2024 s povinnosťou podať daňové priznanie za oba roky).

Áno. Za využitie aplikácie vám zašleme na mail riadnu nákladovú faktúru prostredníctvom služby SuperFaktúra