Čo je to ELSTER?

 

Skratka ELSTER znamená ELektronische STeuerERklärung, teda v preklade elektronické daňové priznanie, hoci zaužívaným označením je jednoducho elektronický podpis.

 

Ide o platformu, vďaka ktorej môžete efektívnejšie komunikovať s nemeckým daňovým úradom. Dokážete cezeň podať daňové priznanie, oznámiť zmeny súvisiace s podnikaním (napríklad zmenu sídla či bankového účtu), ale napríklad aj požiadať o predĺženie Freistellungu.

 

Takáto online žiadosť je dokonca o niečo rýchlejšia, ako štandardná listinná forma. 

 

Niektoré úkony sú zo zákona povinné a bez aktivovaného ELSTRA nie sú možné. Ide o podania daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb (Einkommensteuererklärung), dani z pridanej hodnoty (Umsatzsteuererklärung), dani zo závislej činnosti (Lohnsteuererklärung), dani zo živnostenského podnikania (Gewerbesteuererklärung), dani z príjmu právnických osôb (Körperschaftsteuererklärung) a iné.

 

Na druhej strane stoja úkony, u ktorých elektronickým podaním urýchlite ich spracovanie. Vybavením ELSTRA si teda značne uľahčíte prácu v Nemecku a komunikáciu s tamojšími úradmi.

 

Potrebujem ELSTER pre Freistellung?

 

Odpoveď na túto otázku znie - zatiaľ nie. Požiadať o Freistellung, resp. o jeho predĺženie môžete aj bez platného elektronického podpisu. Základnou podmienkou je mať pridelené nemecké daňové číslo, teda Steuernummer.

 

Aj napriek tomu vám odporúčame vybaviť si tiež ELSTER. Ako už zrejme viete, pri práci v Nemecku si nestačí zaobstarať daňové číslo a Freistellung a tým sa povinnosti živnostníka či s.r.o. v tejto krajine končia.

 

Práve naopak - počas vašej práce s vami bude nemecký úrad priebežne komunikovať, napríklad vtedy, keď príde čas na plnenie daňových povinností.

 

Pridelený ELSTER vám pomôže plniť si zákonné povinnosti rýchlejšie, efektívnejšie a tým pádom vo finále aj lacnejšie.

 

Ako si vybaviť ELSTER?

 

Pridelené ELSTER má platnosť až 3 roky, pričom približne mesiac pred uplynutím jeho platnosti o tom dostanete informáciu. Nejde teda o podobnú agendu ako Freistellung, ktorý si musíte obnovovať približne každý rok (alebo aj častejšie, ak vám ho nemecké úrady vystavili na kratšiu dobu).
 

Otázka teraz znie - ako si ho vybaviť čo najrýchlejšie?
 

Pomôže vám s tým naša sesterská spoločnosť TJ-Legal, s.r.o., v ktorej pôsobí najväčší tím expertov na prácu v Nemecku. O ELSTER môžete požiadať na tomto odkaze.
 

Ak využijete našu aplikáciu a vyplníte si žiadosť o Freistellung online, aktivovaný ELSTER vám umožní ihneď ju odoslať na daňový úrad Chemnitz Süd. Ak ho nemáte, ostáva vám iba odoslať doporučený list na jeho adresu. 
 

Pamätajte, každý deň zaváži.